Miasto Kościan - Kandydaci do Rady Miejskiej

Okręg wyborczy nr 9

Liczba radnych wybieranych w okręgu - 1

Granice okręgu wyborczego: Aleksandry Bukowieckiej, Anny Grątkowskiej, Feliksa Nowowiejskiego, Floriana Marciniaka, Franciszka Winowicza, Gwardii Ludowej, Ignacego Krasickiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Prosta, Romualda Traugutta, Zachodnia.