Miasto Kościan - Kandydaci do Rady Miejskiej

Okręg wyborczy nr 8

Liczba radnych wybieranych w okręgu - 1

Granice okręgu wyborczego: Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Jana Kilińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Mikołaja Reja, Plac Ignacego Paderewskiego, Władysława Stanisława Reymonta, Zygmunta Sierakowskiego 2-23, 25-35, nieparzyste.