Miasto Kościan - Kandydaci do Rady Miejskiej

Okręg wyborczy nr 4

Liczba radnych wybieranych w okręgu - 1

Granice okręgu wyborczego: Grodziska, Ignacego Richtera, Karola Bojanowskiego, Karola Marcinkowskiego, Klemensa Kruszewskiego, Ks. Stanisława Bednarkiewicza, Leona Ciszaka, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mostowa, Ryszarda Berwińskiego, Stanisława Moniuszki, Świętego Ducha, Wawrzyńca Czajki, Zacisze.