Miasto Kościan - Kandydaci do Rady Miejskiej

Okręg wyborczy nr 3

Liczba radnych wybieranych w okręgu - 1

Granice okręgu wyborczego: Cienista, Długa, Gen. Dezyderego Chłapowskiego, Gostyńska 34-42 parzyste, od 43 do końca, Jasna, Krzywa, Osiedle Nad Łąkami, Promienista, Przemysłowa, Rolna, Składowa, Słoneczna, Topolowa, Torowa.