Miasto Kościan - Kandydaci do Rady Miejskiej

Okręg wyborczy nr 11

Liczba radnych wybieranych w okręgu - 1

Granice okręgu wyborczego: Hugo Kołłątaja, Jana Kochanowskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Józefa Chociszewskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Mieczysława Balcera, Mikołaja Kopernika, Stanisława Wojciechowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Wielichowska.