Miasto Kościan - Kandydaci do Rady Miejskiej

Okręg wyborczy nr 10

Liczba radnych wybieranych w okręgu - 1

Granice okręgu wyborczego: Armii Krajowej, Fabryczna, Feliksa Stamma, Jerzego Fellmanna, Krótka, Kwiatowa, Malinowa, Miodowa, Okrężna, Orląt Polskich, Pogodna, Południowa, Rezerwy Skautowej, Śmigielska, Tadeusza Zawadzkiego, Wojska
Polskiego, Wyzwolenia.